Orakçı Makina
Olarak

"Araç üstü atık toplama ve özel hizmet ekipmanlarını; müşteri
ihtiyaçları doğrultusunda, güvenli, dayanıklı, rekabetçi ve global
pazarlarda tercih edilen ürünler olarak tasarlıyor ve üretiyoruz."

Home » Değerlerimiz

Değerlerimiz

“Değerlerimize bağlı kalarak en iyi olmak için çalışıyoruz.”

Müşteri Odaklılık ve Yerel Davranabilme
Ürün ve hizmetlerimizi sunarken, müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını yerel özellikleri de gözetmek suretiyle kaliteli ve istikrarlı bir şekilde karşılayarak müşteri memnuniyeti sağlamayı ilke edindik.


Daima “En İyi” Olmayı Hedeflemek
İşimizde en iyiyi yapmak için duyduğumuz heyecanı kaybetmeden, dinamik, yenilikçi yapımızı korumaya özen gösteriyoruz.

En Büyük Değerimiz, İnsan Kaynağımız
Sahip olduğumuz insan kaynağımızdan aldığımız güçle hedeflerimizi gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz. Çalışanlarımızın memnuniyetini ve gelişimini ön planda tutuyoruz ve bu konulara kaynak ayırıyoruz. Karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu, katılımın ve çeşitliliğin değer gördüğü çalışma ortamları yaratmaya özen gösteriyoruz.

Dürüst Çalışma İlkelerine, Üstün İş Ahlakına Uymak ve Etik Değerlere Bağlılık
Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımızla ilişkilerimizde yasalara ve ahlak kurallarına uymayı, şeffaflığı, iyi niyet ve anlayışla davranmayı ilke olarak benimsiyoruz.

Sağlıklı ve Güvenli Bir Çalışma Ortamı Oluşturmak
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini, çalışma kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediyoruz. İş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlikeleri en aza indirmek amacıyla güvenli çalışma düzeni ve ortamını sağlamak, çalışanlarımızın farkındalığını arttırmak için kaynak ayırıyoruz.

Farklı Bakış Açılarına Açıklık
Farklı bakış açılarının ve bilgi birikimlerinin harmanlanması yolu ile yeni, yaratıcı fırsatlar yakalanabileceğine ve ekip çalışmasının gücüne inanıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın ve müşterilerimizin her türlü fikrine ve önerisine değer veriyoruz.

Sürekli Öğrenen ve Yenilikçi
Çalıştığımız sektörlerdeki gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip ederek en yeni bilgi ve teknolojileri edinmek üzere insan kaynağımıza ve teknolojiye daima yatırım yapıyoruz. Sürekli öğrenen ve kendini yenileyen yapımızı korumak için kaynak yaratıyoruz.

Çevre Koruma ve Kaynakların Akılcı Kullanımı
Faaliyetlerimiz sonucunda oluşan çevresel ektilerin kontrol altında tutulmasını sağlayarak savurganlıktan kaçınmaya özen gösteriyoruz.

Sürdürülebilir Büyüme
Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Çevresel, ekonomik ve sosyal sorumluluklarımızı her zaman gözeterek, güçlü iş gücü, altyapı bilgi, teknoloji ve güven ile sürdürülebilir büyümenin önemine inanıyoruz.

Şirket Politikamız

Müşteri odaklı yönetim anlayışımız çerçevesinde, çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla bir bütünlük içinde aşağıdaki ilkeler doğrultusunda çalışmak, temel görev ve sorumluluklarımızdır;

 • Müşterilerimizin taleplerini en üst seviyede karşılamak ve maksimum müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • Kaliteli, yenilikçi ve sorunsuz ürünler tasarlayıp üreterek müşteri memnuniyetinde sürdürülebilirliği sağlamak,
 • Ürün ve hizmetlerimizi müşteri şartları ile ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde sunmak,
 • Ürün ve proseslerimizi standart hale getirerek kalitemizi güvence altına almak,
 • Ürünlerimize satış sonrasında sahip çıkarak müşterilerinin yanında olmak,
 • “Süreçlerle Yönetim” anlayışı ile, verilere dayalı, etkin ve verimli çalışmak,
 • “Sürekli İyileştirme” anlayışıyla, kalite ve verimliliği, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmek,
 • Temel değer olan insana yatırım yaparak, öğrenilmiş bilgiye dayalı tecrübeyi arttırmak,
 • Karşılıklı saygı ve iş birliğinin hakim olduğu, sağlıklı ve güvenli iş ortamı oluşturmak,
 • Çalışanlarımızın memnuniyeti ve gelişimi için gerekli kaynakları sağlamak,
 • Ar-Ge faaliyetlerimize, öğrenme ve gelişime kaynak ayırarak yetkinliklerimizi arttırmak,
 • Tüm ilişkilerimizde evrensel etik değerlere bağlı, yasalara uyan, bugünün insanına, gelecek kuşaklara ve çevreye karşı sorumluluklarını bilen ve yerine getiren bir kurum olmak,

Orakçı Makina A.Ş olarak ilkelerimize bağlı olmayı, tüm süreçlerimizi standartlaştırılmış sistematik bir yaklaşımla yönetmeyi, Kalite Yönetim Sistemimizi sürdürmeyi ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

tr_TRTürkçe