Quality Policy

Müşteri odaklı yönetim anlayışımız çerçevesinde, çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla bir bütünlük içinde aşağıdaki ilkeler doğrultusunda çalışmak temel görev ve sorumluluklarımızdır;

 • Müşterilerimizin taleplerini en üst seviyede karşılamak ve maksimum müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • Kaliteli, yenilikçi ve sorunsuz ürünler tasarlayıp üreterek müşteri memnuniyetinde sürdürülebilirliği sağlamak,,
 • Ürün ve hizmetlerimizi müşteri şartları ile ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde sunmak,
 • Ürün ve proseslerimizi standart hale getirerek kalitemizi güvence altına almak,
 • Ürünlerimize satış sonrasında sahip çıkarak müşterilerinin yanında olmak,
 • Süreçlerle Yönetim anlayışı ile, verilere dayalı, etkin ve verimli çalışmak,
 • Sürekli İyileştirme anlayışıyla, kalite ve verimliliği, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmek,
 • Temel değer olan insana yatırım yaparak, öğrenilmiş bilgiye dayalı tecrübeyi arttırmak,
 • Karşılıklı saygı ve işbirliğinin hakim olduğu, sağlıklı ve güvenli iş ortamı oluşturmak,
 • Çalışanlarımızın memnuniyeti ve gelişimi için gerekli kaynakları sağlamak,
 • Ar-Ge faaliyetlerimize, öğrenme ve gelişime kaynak ayırarak yetkinliklerimizi arttırmak,
 • Tüm ilişkilerimizde evrensel etik değerlere bağlı, yasalara uyan, bugünün insanına, gelecek kuşaklara ve çevreye karşı sorumluluklarını bilen ve yerine getiren bir kurum olmak,

Orakçı Makina A.Ş olarak ilkelerimize bağlı olmayı, tüm süreçlerimizi standartlaştırılmış sistematik bir yaklaşımla yönetmeyi, Kalite Yönetim Sistemimizi sürdürmeyi ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

ÖZGÜR ORAKÇI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI